Liczby ujemne: dodawanie i odejmowanie

Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Liczby ujemne: dodawanie i odejmowanie przy pomocy tych 18 pytań.

O tym dziale

Użyj dodawania i odejmowania liczb ujemnych by zauważyć, jak wartość bezwzględna może być użyta do określenia odległości między dwoma liczbami na osi liczbowej.