If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych: zadania tekstowe

Zadanie

Samorząd uczniowski w liceum planuje zorganizować zabawę taneczną. Poniższa tabela pokazuje budżet przeznaczony na zabawę.
Budżet zabawy tanecznej
PozycjaZebrane funduszeWydatki
Bilety300
DJ Dennyminus, 250
Dekoracjeminus, 100
Jaki zysk oczekuje osiągnąć samorząd uczniowski?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?