If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd mnożenia liczb ujemnych

Podstawy mnożenia liczb ujemnych oraz kilka zadań praktycznych.

Podsumowanie

wyrażenieiloczynprzykład
liczba dodatnia × liczba dodatniadodatni2×3=6
liczba ujemna × liczba ujemnadodatni2×(3)=6
liczba ujemna× liczba dodatniaujemny2×3=6
liczba dodatnia × liczba ujemnaujemny2×(3)=6
Chcesz wiedzieć więcej o mnożeniu liczb ujemnych? Obejrzyj ten film.
Chcesz wiedzieć, dlaczego mnożenie dwóch liczb ujemnych daje w wyniku liczbę dodatnią? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
Wykonaj mnożenie.
4×6=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dłużej poćwiczyć mnożenie liczb ujemnych? Wykonaj to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.