If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd mnożenia liczb ujemnych

Podstawy mnożenia liczb ujemnych oraz kilka zadań praktycznych.

Podsumowanie

wyrażenieiloczynprzykład
liczba dodatnia times liczba dodatniadodatni2, times, 3, equals, 6
liczba ujemna times liczba ujemnadodatniminus, 2, times, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, 6
liczba ujemnatimes liczba dodatniaujemnyminus, 2, times, 3, equals, minus, 6
liczba dodatnia times liczba ujemnaujemny2, times, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, minus, 6
Chcesz wiedzieć więcej o mnożeniu liczb ujemnych? Obejrzyj ten film.
Chcesz wiedzieć, dlaczego mnożenie dwóch liczb ujemnych daje w wyniku liczbę dodatnią? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Wykonaj mnożenie.
minus, 4, times, 6, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chcesz dłużej poćwiczyć mnożenie liczb ujemnych? Wykonaj to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.