If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

FAQ: mnożenie i dzielenie liczb ujemnych

Często zadawane pytania na temat mnożenia i dzielenia liczb ujemnych

Dlaczego wynikiem mnożenia dwóch liczb ujemnych jest liczba dodatnia?

Gdy mnożymy lub dzielimy dwie liczby ujemne, wynik jest liczbą dodatnią. Najpierw może to wydawać się dziwne, ale należy pamiętać, że znak minus w matematyce to naprawdę tylko instrukcja zmiany kierunku liczby na osi liczbowej. Więc mnożąc lub dzieląc dwie liczby ujemne, dwukrotnie zmieniamy kierunek, co prowadzi nas z powrotem do liczby dodatniej.
Na przykład, mnożenie 3, dot, 4 możemy przedstawić na osi liczbowej jako 3 skoki, każdy po 4 jednostki w prawo, ponieważ 4 jest liczbą dodatnią. Zaczynamy od 0 i skaczemy: 4, 8, 12. A zatem 3, dot, 4, equals, 12.
Mnożenie 3, dot, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis możemy przedstawić na osi liczbowej jako 3 skoki, każdy po 4 jednostki w lewo, ponieważ minus, 4 jest liczbą ujemną. Zaczynamy od 0 i skaczemy: minus, 4, minus, 8, minus, 12. A zatem 3, dot, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis, equals, minus, 12.
Mnożenie przez liczbę ujemną oznacza, że tym razem wykonujemy skoki w kierunku przeciwnym do tego, w którym skakalibyśmy, mnożąc przez liczbę dodatnią. A zatem, mnożenie left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, dot, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis wymaga wykonania 3 skoków w kierunku przeciwnym w porównaniu do mnożenia przez 3. Każdy skok powinien mieć długość 4 jednostek. Mnożąc 3 przez minus, 4 skakalibyśmy w lewo, ale teraz, mnożąc minus, 3 przez minus, 4 musimy skakać w kierunku przeciwnym, czyli w prawo: 0, 4, 8, 12. A zatem left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, dot, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis, equals, 12.
Sprawdź, czy rozumiesz: Mnożenie liczb ujemnych.

O co chodzi z minusami w ułamkach zwykłych?

Te same zasady mają zastosowanie do ułamków. Znak minus przed ułamkiem oznacza, że wartość tego ułamka jest przeciwna wartości ułamka bez znaku minus. Możemy jednak mieć również znak minus w liczniku (liczba nad kreską ułamkową) lub mianowniku (liczba pod kreską ułamkową). Czy zatem ułamek jest ujemny lub dodatni, jeżeli w jego zapisie mamy więcej niż jeden znak minus?
Każdy znak minus przed ułamkiem lub w liczniku oznacza mnożenie ułamka przez minus, 1. Na przykład, ułamek minus, start fraction, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, divided by, 8, end fraction jest równy ułamkowi start fraction, 3, divided by, 8, end fraction, ponieważ pomnożenie dwa razy przez minus, 1 oznacza pomnożenie przez 1.
(3)8=38(1)(1)=381=38\begin{aligned} -\dfrac{(-3)}{8} &=\dfrac{3}{8} \cdot (-1)\cdot (-1) \\\\ &=\dfrac{3}{8} \cdot 1\\\\ &=\dfrac{3}{8} \end{aligned}
Znak minus w mianowniku oznacza to samo, co dzielenie ułamka przez minus, 1. Na przykład, ułamek start fraction, 9, divided by, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end fraction równy jest ułamkowi start fraction, 9, divided by, 7, end fraction podzielonemu przez minus, 1.
9(7)=97:(1)=97\begin{aligned} \dfrac{9}{(-7)} &= \dfrac{9}{7} \mathbin{:} (-1)\\\\ &= -\dfrac{9}{7} \end{aligned}

Czy są jakieś szczególne zasady dotyczące kolejności działań na liczbach ujemnych?

Kolejność działań w przypadku liczb ujemnych opisują znane Ci reguły. Warto jednak uświadomić sobie w pełni ich logikę.
Znak minus oznacza po prostu mnożenie tego wyrażenia przez minus, 1. Uwzględnienie znaku minus odbywa się więc na tym samym etapie, co mnożenie i dzielenie. Na przykład, w wyrażeniu minus, 3, squared najpierw wykonujemy potęgowanie, a następnie mnożymy przez minus, 1.
32=(1)33=9\begin{aligned} -3^2&=(-1)\cdot 3 \cdot 3\\\\ ^=-9 \end{aligned}
W wyrażeniu left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, squared znak minus znajduje się natomiast wewnątrz nawiasu. Zatem najpierw aplikujemy znak minus, a następnie podnosimy do potęgi.
(3)2=(3)(3)=9\begin{aligned} (-3)^2&=(-3) \cdot( -3)\\\\ &=9 \end{aligned}
Wiesz już, co to jest wartość bezwzględna. Jeśli chodzi o kolejność działań, symbol wartości bezwzględnej ma taki sam status, jak nawias. Działania wewnątrz symboli wartości bezwzględnej wykonujemy na tym samym etapie, co działania wewnątrz nawiasów.
Wartość bezwzględną stosujemy równorzędnie z potęgami i pierwiastkami. Pamiętaj, że square root of, x, squared, end square root, equals, vertical bar, x, vertical bar.
Spróbujmy zebrać to wszystko razem. Jaka jest wartość wyrażenia 3, minus, 7, dot, vertical bar, 5, minus, 8, vertical bar, minus, 4, cubed?
375843=373+4porządkowanie wyraz˙enia=37364potęgowanie i obliczanie wartosˊci bezwględnej=32164mnoz˙enie=82dodawanie i odejmowanie\begin{aligned} 3-7\cdot |5-8|-4^3 &= 3-7\cdot |-3|+4 &\text{porządkowanie wyrażenia}\\\\ &=3-7\cdot 3 -64 &\text{potęgowanie i obliczanie wartości bezwględnej}\\\\ &=3-21-64&\text{mnożenie}\\\\ &=-82&\text{dodawanie i odejmowanie} \end{aligned}

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.