If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do stosunków i proporcjonalności

Relacja proporcjonalności pomiędzy dwoma wielkościami polega na tym, że niezależnie od tego, ile wynosi miara jednej z tych wielkości, stosunki ich miar są zawsze takie same, lub równoważne . Oznacza to, że miara jednej wielkości równa się pewnej stałej pomnożonej przez miarę drugiej wielkości. Stałą tą nazywamy "stałą, albo współczynnikiem proporcjonalności".

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video