If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

FAQ: wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności

Często zadawane pytania na temat wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności

Na czym polega upraszczanie wyrazów podobnych?

Przemienność dodawania mówi, że możemy dowolnie zamienić kolejność składników sumy bez zmiany wartości całego wyrażenia. Dzięki temu możemy poradzić sobie z uproszczeniem wyrazów podobnych w sytuacji, gdy wyrażenie algebraiczne zawiera także inne wyrazy.
Przyjrzyjmy się bliżej temu wyrażeniu:
3x+2y5x6y
Zacznijmy od zapisania odejmowania jako dodawania wyrażenia ze znakiem minus. Po przekształceniu 3x+2y5x6y do postaci 3x+2y+(5x)+(6y) korzystamy z przemienności dodawania w taki sposób, żeby wyrazy podobne znalazły się obok siebie:
3x5x+2y6y
Możemy teraz uprościć dwa wyrazy, w których występuje x i dwa wyrazy, w których występuje y:
2x4y
W ten sposób uprościliśmy w tym wyrażeniu wyrazy podobne!

Jak wykorzystać rozdzielność mnożenia względem dodawania, jeśli mamy do czynienia ze zmiennymi?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: tak samo. Rozdzielność mnożenia działa zawsze tak samo, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z liczbami dodatnimi, ujemnymi czy z wyrażeniami, w których występują zmienne. Dzięki rozdzielności mnożenia możemy pomnożyć stojący przed nawiasem czynnik przez każdy ze składników sumy w nawiasie i wyniki dodać.
Rozważmy dla przykładu wyrażenie 23(x+4). Nie wiemy, ile wynosi x, więc nie możemy obliczyć wartości wyrażenia x+4 w nawiasie, a zgodnie z kolejnością działań powinniśmy od tego zacząć. Rozdzielność mnożenia względem dodawania pozwala nam za to pomnożyć 3 przez każdy ze składników sumy:
23(x+4)=2+(3)(x+4)=2+(3)(x)+(3)(4)=23x12
Zauważ, że wykonaliśmy mnożenie przez 3, a nie tylko przez 3. Możemy teraz uprościć wyrazy podobne:
23x12=3x10
Rozdzielność mnożenia względem dodawania pozwoliła nam na uproszczenie wyrażenia, w którym zmienna występowała w nawiasie.

Jak interpretować wyrażenie, opisujące liniową zależność?

Wyrażenie opisujące liniową zależność składa się z trzech części: zmiennej, współczynnika i wyrazu stałego. Kiedy używamy tego wyrażenia do opisu sytuacji na świecie rzeczywistym, każda część wyrażenia ma inne znaczenie.
Zmienna jest częścią wyrażenia, która może ulec zmianie. Na przykład w wyrażeniu 192x, zmienną jest x. W realnej sytuacji możemy na przykład użyć tego wyrażenia, aby przedstawić długość, w centymetrach, jaką będzie miał ołówek po temperowaniu go przez x minut, jeśli ołówek miał z początku 19 centymetrów długości, a temperówka skraca ołówek o 2 centymetry na minutę.
Współczynnik jest liczbą znajdującą się przed zmienną. W wyrażeniu 192x współczynnik równa się 2. W tym przykładzie dotyczącym ołówka mówi nam, że każda minuta temperowania sprawia, że ołówek jest krótszy o 2 centymetry.
Wyraz stały jest liczbą, która nie ulega zmianie, bez względu na zmienną. W wyrażeniu 192x wyrz stały równa się 19. W przykładzie dotyczącym zaostrzenia ołówków wyraz stały opisuje początkową długość ołówka, równą 19 centymetrów.
Kiedy używamy wyrażenia opisującego zależność liniową do opisu pewnego realnego procesu, takiego jak temperowanie ołówka, powinniśmy zwrócić uwagę na różne elementy tego wyrażenia i zrozumieć, co w danej sytuacji oznaczają.
Sprawdź, czy rozumiesz: Interpretowanie wyrażeń liniowych.

Na czym polega rozwiązywanie równań w dwóch krokach?

Równanie, do którego rozwiązania trzeba wykonać dwa kroki, zmienna znajduje się po jednej stronie równania, ale do jej wyznaczenia musimy wykonać 2 działania. Mówiąc ogólnie, strategia rozwiązania polega na działaniu wstecz, odwracaniu, „odplątywaniu” działań, które doprowadziły do uwikłania zmiennej w równaniu, które mamy rozwiązać. W tym przypadku działamy w kolejności odwrotnej do normalnej kolejności działań.
Na przykład, aby rozwiązać równanie 8=0,75b1, to znaczy obliczyć wartość zmiennej b, która spełnia to równanie, zaczniemy od zastanowienia się nad kolejnością działań, którą powinniśmy wykonać, aby obliczyć wartość wyrażenia 0,75b1.
  1. Mnożymy 0,75 przez wartość b.
  2. Od wyniku odejmujemy 1.
Aby rozwiązać to równanie, odwracamy ten proces.
  1. Dodajemy 1 do obu stron równania.
  2. Dzielimy obie strony przez 0,75.
Wypróbujmy, jak to działa:
8=0,75b18+1=0,75b1+19=0,75b90,75=0,75b0,7512=b
Jak należałoby postąpić, gdyby to równanie zawierało nawiasy? Załóżmy, że mamy rozwiązać równanie 57(w+11)=5. Aby obliczyć wartość wyrażenia 57(w+11) powinniśmy wykonać następujące kroki:
  1. Dodajemy w i 11, ponieważ te wyrazy są wewnątrz nawiasu.
  2. Wynik mnożymy przez 57.
Aby rozwiązać to równanie, odwracamy ten proces.
  1. Dzielimy obie strony równania przez 57, czyli mnożymy przez 75).
  2. Odejmujemy 11.
Wypróbujmy, jak to działa:
57(w+11)=57557(w+11)=755w+11=7w+1111=711w=4
Matematyka jest elastyczna i na tym, między innymi, polega jej piękno. Oparcie strategii na kolejności działań jest tylko jednym z wielu sposobów rozwiązania tego równania. Możemy również wykorzystać rozdzielność mnożenia względem dodawania, aby otworzyć nawias w 57(w+11), a następnie rozwiązać otrzymane równanie już bez nawiasu.
Sprawdź, czy rozumiesz: Równania dwustopniowe.

Na czym polega rozwiązywanie nierówności?

Nierówności rozwiązujemy w taki sam sposób, w jaki rozwiązujemy równania, z tym wyjątkiem, że musimy pamiętać o jednej regule: jeżeli mnożymy lub dzielimy obie strony przez liczbę ujemną, obowiązkowo odwracamy kierunek nierówności.
Zobaczmy, dlaczego to ma sens. Wiemy, że 5<8. Pomnóżmy teraz obie strony tego równania przez 1. Czy liczba 5 jest mniejsza od 8. Nie! (5)>(8), ponieważ 5 znajduje się bardziej na prawo na osi liczbowej. Zatem zawsze, gdy mnożymy lub dzielimy obie strony przez liczbę ujemną, musimy pamiętać o zmianie kierunku nierówności.
Na przykład, aby rozwiązać nierówność 2x+1>7, najpierw odejmujemy 1 od obu stron, a następnie dzielimy obie strony przez 2, co oznacza, że musimy odwrócić kierunek nierówności. Rozwiązaniem jest x<3.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.