Główna zawartość

Operacje arytmetyczne

Ucz się sam(a)!
Dodawanie liczb dziesiętnych: 9,087+15,31Dodawanie liczb dziesiętnych: 0,822+5,65Dodawanie trzech liczb dziesiętnych
Ucz się sam(a)!
Odejmowanie liczb dziesiętnych: 9,005 -3,6Odejmowanie liczb dziesiętnych: 39,1 - 0,794
Ucz się sam(a)!
Zadanie tekstowe na dodawanie ułamków dziesiętnychDodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadanie tekstowe
Ucz się sam(a)!
Dzielenie przez liczby 2-cyfrowe: 9815÷65Dzielenie przez liczby 2-cyfrowe: 7182÷42
Ucz się sam(a)!
Dzielenie liczb całkowitych żeby otrzymać ułamek dziesiętnyDzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę całkowitąDzielenie liczby całkowitej przez liczbę dziesiętnąDzielenie ułamków z setnymi częściami dziesiętnymiDzielenie liczb dziesiętnych bez resztyDzielenie pisemne liczb dziesiętnychDzielenie przez wielocyfrowe ułamki dziesiętne
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Zrozumieć dzielenie ułamkówDzielenie ułamków przez liczby całkowiteDzielenie liczby całkowitej przez ułamekDzielenie ułamków zwykłych: 2/5 ÷ 7/3Dzielenie ułamków zwykłych: 3/5 ÷ 1/2Dzielenie liczb mieszanychDzielenie liczb całkowitych i ułamków: koszulkiPrzypomnienie wiadomości o dzieleniu ułamków
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do wykładnikówPodnoszenie liczb do kwadratuWprowadzenie do wykładnikówPodnoszenie do potęgi zeroPorównywanie wyrażeń z potęgamiPotęgowanie ułamków dziesiętnychPotęgowanie ułamkówPowtórzenie potęg
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do kolejności wykonywania działańPrzykłady z kolejnością działań: potęgiKolejność działań - przykładPraktyczny przykład zastosowania zasad ustanawiających kolejność działańKolejność działań - przykładPrzypomnienie kolejności działań
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Operacje arytmetyczne przy pomocy tych 11 pytań.

O tym dziale

Najbardziej podstawową częścią matematyki jest arytmetyka. Zawiera dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb. No cóż, cztery działania na liczbach całkowitych to pestka, ale teraz dodamy coś nowego: ułamki i ulamki dziesiętne. Wprowadzimy także potęgowanie, które odegra ważną rolę w przyszłości. Więc przygotuj pióro i popraw się na krześle, ruszamy w podróż!