If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Dane i statystyki

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Zbiory danych - rozgrzewkaRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Tworzenie tabel częstościRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Tworzenie wykresów kropkowychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Interpretacja wykresów punktowych i tablic częstościRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Określ maksimum rozkładu przedstawionego za pomocą wykresu punktowegoRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
ĆWICZENIE
Pytania statystyczneRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
ĆWICZENIE
Tworzenie histogramówRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odczytywanie informacji z histogramówRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Obliczanie średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie medianyRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie średniej: daneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie mediany: daneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 600 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Rozstęp ćwiartkowyRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 500 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Kształty rozkładówRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Skupienia, luki, szczyty i obserwacje odstająceRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 2200 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Statystyka polega na zbieraniu, analizowaniu i prezentowaniu dużej ilości informacji. Na przykład, możesz przepytać swoich przyjaciół jaki program telewizyjny najbardziej lubią ale niewielka liczba pytanych nie pozwoli Ci na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków co do tego jakie programy lubią WSZYSCY uczniowie. Aby się tego dowiedzieć powinieneś przebadać reprezentację uczniów z całego kraju i ze wszystkich środowisk. Zebrane w ten sposób dane mogą być następnie przeanalizowane statystycznie w poszukiwaniu bardziej dokładnej odpowiedzi na pytanie który program telewizyjny jest najbardziej popularny. A więc zabierzmy się teraz za statystykę, włączając w to różne sposoby prezentowania danych.