If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozstęp ćwiartkowy - przegląd

Rozstęp ćwiartkowy (IQR)

Rozstęp ćwiartkowy to odległość środkowych 50, percent zbioru danych.
Innymi słowy, jest to odległość pomiędzy pierwszym kwartylem left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis a trzecim kwartylem left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis.
start text, I, Q, R, end text, equals, start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, minus, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript
Jak znaleźć IQR:
Krok 1: Umieść dane w kolejności od najmniejszej do największej wartości.
Krok 2: Znajdź medianę. Jeśli liczba punktów danych jest nieparzysta, to medianą będzie środkowy punkt. Jeśli liczba punktów danych jest parzysta, medianą będzie średnia z dwóch środkowych punktów.
Krok 3: Znajdź pierwszy kwartyl left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis. Pierwszy kwartyl to mediana punktów znajdujących się na lewo od mediany w uporządkowanej liście.
Krok 4: Znajdź trzeci kwartyl left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis. Trzeci kwartyl to mediana punktów znajdujących się na prawo ode mediany w uporządkowanej liście.
Krok 5: Oblicz IQR odejmując start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, minus, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript.

Przykład

Eseje w klasie pani Fenchel są oceniane na 6 punktowej skali.
Znajdź IQR tych wyników:
1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6
Krok 1: Dane są już uporządkowane.
Krok 2: Znajdź medianę. Mamy 9 wyników, więc medianą jest środkowy wynik.
1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6
Mediana wynosi 4.
Krok 3: Znajdź start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, czyli medianę danych na lewo od mediany.
Jest parzysta liczba punktów danych na lewo od mediany, więc musimy obliczyć średnią dwóch środkowych punktów danych.
1, 3, 3, 3
start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, equals, start fraction, 3, plus, 3, divided by, 2, end fraction, equals, 3
Pierwszy kwartyl ma wartość 3.
Krok 4: Znajdź start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, czyli medianę danych na prawo od mediany.
Jest parzysta liczba punktów danych na prawo od mediany, więc musimy obliczyć średnią dwóch środkowych punktów danych.
4, 4, 6, 6
start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, equals, start fraction, 4, plus, 6, divided by, 2, end fraction, equals, 5
Trzeci kwartyl ma wartość 5.
Krok 5: Oblicz IQR.
IQR=Q3Q1=53=2\begin{aligned} \text{IQR} &= \text{Q}_3-\text{Q}_1 \\ \\ &= 5-3 \\ \\ &= 2 \end{aligned}
IQR wynosi 2 punkty.
Chcesz dowiedzieć się więcej o obliczaniu IQR? Sprawdź ten film.

Zadanie

Następujący zbiór danych przedstawia liczbę klas, jaką uczy każdy nauczyciel w liceum.
Uporządkuj liczby zdobytych punktów od najmniejszej do największej.
1
Znajdź rozstęp ćwiartkowy (IQR) zbioru danych.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
klas

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.