Główna zawartość

Dane i statystyki

Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Dane i statystyki przy pomocy tych 17 pytań.

O tym dziale

Statystyka polega na zbieraniu, analizowaniu i prezentowaniu dużej ilości informacji. Na przykład, możesz przepytać swoich przyjaciół jaki program telewizyjny najbardziej lubią ale niewielka liczba pytanych nie pozwoli Ci na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków co do tego jakie programy lubią WSZYSCY uczniowie. Aby się tego dowiedzieć powinieneś przebadać reprezentację uczniów z całego kraju i ze wszystkich środowisk. Zebrane w ten sposób dane mogą być następnie przeanalizowane statystycznie w poszukiwaniu bardziej dokładnej odpowiedzi na pytanie który program telewizyjny jest najbardziej popularny. A więc zabierzmy się teraz za statystykę, włączając w to różne sposoby prezentowania danych.