Główna zawartość

Dane i statystyki

Ucz się sam(a)!
Pytania statystyczne
Ucz się sam(a)!
Tworzenie histogramuInterpretowanie histogramu
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Wstęp do statystki: średnia, mediana i modaŚrednia, mediana i dominanta - przykładObliczanie średniej
Ucz się sam(a)!
Znajdowanie brakującej wartości mając podaną średniąŚrednia jako punkt równowagiWpływ na medianę i średnią: usunięcie obserwacji odstającejWpływ na medianę i średnią: zwiększanie obserwacji odstającejUkładanki z medianą i rozstępem
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Rozstęp ćwiartkowy
Ucz się sam(a)!
Interpretowanie wykresów pudełkowychKonstruowanie wykresu pudełkowegoPraktyczny przykład: Tworzenie wykresu pudełkowego (nieparzysta liczba elementów)Praktyczny przykład: Tworzenie wykresu pudełkowego (parzysta liczba elementów)Interpretacja wykresów pudełkowych
Ucz się sam(a)!
Średnie odchylenie bezwzględne od średniejPrzykład średniego odchylenia bezwzględnego
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Porównywanie wykresów punktowych, histogramów i wykresów pudełkowych
Ucz się sam(a)!
Kształty rozkładówSkupienia, luki, szczyty i obserwacje odstające
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Dane i statystyki przy pomocy tych 17 pytań.

O tym dziale

Statystyka polega na zbieraniu, analizowaniu i prezentowaniu dużej ilości informacji. Na przykład, możesz przepytać swoich przyjaciół jaki program telewizyjny najbardziej lubią ale niewielka liczba pytanych nie pozwoli Ci na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków co do tego jakie programy lubią WSZYSCY uczniowie. Aby się tego dowiedzieć powinieneś przebadać reprezentację uczniów z całego kraju i ze wszystkich środowisk. Zebrane w ten sposób dane mogą być następnie przeanalizowane statystycznie w poszukiwaniu bardziej dokładnej odpowiedzi na pytanie który program telewizyjny jest najbardziej popularny. A więc zabierzmy się teraz za statystykę, włączając w to różne sposoby prezentowania danych.