If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powtórzenie wykresów nierówności

Powtórzenie wykresów nierówności ze zmiennymi na osiach liczbowych, oraz kilka zadań.

Nierówności

W matematyce, nierówności opisują relację pomiędzy dwoma wyrażeniami, których wartości nie są równe.
Poniżej znajdziesz kilka przykładów nierówności:
9, is greater than, 7
6, space, start underline, is less than, end underline, space, a, plus, 2
x, is less than, 5

Symbole nierówności

SymbolZnaczenie
is greater thanwiększe niż
start underline, is greater than, end underlinewiększe lub równe
is less thanmniejsze niż
start underline, is greater than, end underlinemniejsze lub równe

Wykresy nierówności z jedną zmienną

Rozwiązanie nierówności wygodnie jest przedstawić na osi liczbowej.
Przykład 1: x, is greater than, 4
Nierówność w postaci x, is greater than, 4 oznacza, że x może przyjmować każdą wartość większą od 4.
Na osi liczbowej zaznaczamy to rysując otwarte kółko wokół 4 i pogrubiając tę część osi liczbowej, która opisuje liczby większe od 4.
Przykład 2: y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3
Gdy w nierówności występują symbole start underline, is greater than, end underline lub start underline, is less than, end underline, oznacza to, że zmienna może być także równa tej liczbie. Zaznaczamy to, wypełniając kółko wokół liczby.
Na przyklad, nierówność y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3 zaznaczamy na osi liczbowej w ten sposób:
Tak narysowana oś liczbowa oznacza, że y jest albo równe 3, albo mniejsze od 3.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rysowaniu nierówności na osi liczbowej? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Wybierz nierówność, która zaznaczono poniżej naj osi liczbowej.
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tych ćwiczeń:
Nierówności na podstawie wykresu
Rysowanie nierówności