Powtórzenie wykresów nierówności ze zmiennymi na osiach liczbowych, oraz kilka zadań.

Nierówności

W matematyce, nierówności opisują relację pomiędzy dwoma wyrażeniami, których wartości nie są równe.
Poniżej znajdziesz kilka przykładów nierówności:
9>79>7
6 < a+26\ \underline< \ a+2
x<5x<5

Symbole nierówności

SymbolZnaczenie
>>większe niż
>\underline>większe lub równe
<<mniejsze niż
>\underline>mniejsze lub równe

Wykresy nierówności z jedną zmienną

Rozwiązanie nierówności wygodnie jest przedstawić na osi liczbowej.
Przykład 1: x>4x>4
Nierówność w postaci x>4x>4 oznacza, że xx może przyjmować każdą wartość większą od 44.
Na osi liczbowej zaznaczamy to rysując otwarte kółko wokół 44 i pogrubiając tę część osi liczbowej, która opisuje liczby większe od 44.
Przykład 2: y < 3y\ \underline<\ 3
Gdy w nierówności występują symbole >\underline> lub <\underline<, oznacza to, że zmienna może być także równa tej liczbie. Zaznaczamy to, wypełniając kółko wokół liczby.
Na przyklad, nierówność y < 3y\ \underline<\ 3 zaznaczamy na osi liczbowej w ten sposób:
Tak narysowana oś liczbowa oznacza, że yy jest albo równe 33, albo mniejsze od 33.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rysowaniu nierówności na osi liczbowej? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

Zadanie 1
Wybierz nierówność, która zaznaczono poniżej naj osi liczbowej.
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tych ćwiczeń:
Nierówności na podstawie wykresu
Rysowanie nierówności