If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do równań

Dowiedz się, co to jest równanie i co to znaczy je rozwiązać.

Co to jest równanie?

Równanie jest stwierdzeniem, że dwa wyrażenia są sobie równe. Na przykład, wyrażenie 5+3 jest równe wyrażeniu 6+2 (ponieważ każde z nich wynosi 8), możemy więc napisać następujące równanie:
5+3=6+2
Oto dwa inne przykłady równań:
62=3+1
74=3
Upewnijmy się, że rozumiemy, czym jest różnica między wyrażeniem a równaniem.
Które z poniższych jest równaniem?
Wybierz 1 odpowiedź:

Równania, które są prawdziwe

Wszystkie równania, które do tej pory widzieliśmy, są prawdziwymi równaniami, ponieważ wyrażenie po lewej stronie znaku równości jest w nich równe wyrażeniu po prawej stronie znaku równości. Upewnijmy się, że rozumiemy, czym jest prawdziwe równanie.
Które z poniższych są prawdziwymi równaniami?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Rozwiązania równań algebraicznych

Wszystkie równania, jakie widzieliśmy do tej pory, zawierały tylko liczby. Większość równań zawiera również zmienne. Na przykład, równanie x+2=6 zawiera zmienną. Wszystkie równania zawierające zmienną nazywać będziemy równaniami algebraicznymi.
Przy rozważaniu równań algebraicznych naszym celem jest zwykle wywnioskowanie, jaka jest wartość zmiennej, dla której równanie to jest prawdziwe.
Zauważ, że w równaniu x+2=6 podstawienie x=4 tworzy prawdziwe równanie, a podstawienie x=3 tworzy równanie sprzeczne.
Prawdziwe równanieRównanie sprzeczne
x+2=64+2=?66=6 x+2=63+2=?656
Zauważ, że używamy symbolu =?, gdy nie jeteśmy pewni, czy mamy do czynienia z prawdziwym równaniem, czy z równaniem sprzecznym.
Wartość zmiennej, dla której równanie staje się prawdziwe nazywa się rozwiązaniem równania. Wracając do naszego przykładu, x=4 jest rozwiązaniem równania x+2=6 ponieważ dla tej wartości równanie staje się prawdziwe.

Spróbujmy rozwiązać kilka zadań

zadanie 1
Zaznacz rozwiązanie równania.
3+g=10
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.