If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Liczby całkowite i naturalne

Różnica pomiędzy liczbami naturalnymi i liczbami całkowitymi. Na przykład, czy liczba -8 jest liczbą naturalną? A liczbą całkowitą? Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Najpierw porozmawiamy o liczbach naturalnych, potem o liczbach całkowitych, a zakończymy zastanawiając się nad liczbami naturalnymi i całkowitymi jednocześnie.

Liczby naturalne

Liczby naturalne zaczynają się od 0 i rosną, rosną, rosną... bez końca:
left brace, 0, comma, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5, comma, 6, comma, 7, comma, 8, comma, 9, comma, 10, comma, 11, point, point, right brace
Pamiętaj: Liczby naturalne nie zawierają liczb ujemnych, ułamków zwykłych i ułamków dziesiętnych.
Czy 8 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 9749 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy minus, 5 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 9, comma, 5 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy start fraction, 5, divided by, 7, end fraction jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Doskonale, a teraz przejdźmy do liczb całkowitych.

Liczby całkowite

Liczby całkowite są podobne do liczb naturalnych, ale należą do nich także liczby ujemne:
left brace, point, point, point, minus, 5, comma, minus, 4, comma, minus, 3, comma, minus, 2, comma, minus, 1, comma, 0, comma, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5, point, point, right brace
Pamiętaj: Podobnie jak w przypadku liczb naturalnych, liczby całkowite nie zawierają ułamków zwykłych i ułamków dziesiętnych.
Czy start fraction, 1, divided by, 3, end fraction jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 7 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy minus, 9 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 8, comma, 6 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy minus, 8, comma, 6 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy minus, 947 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy minus, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Doskonale, teraz, gdy poznaliśmy już liczby naturalne i liczby całkowite, jesteśmy gotowi do sortowania liczb.

Sortowanie liczb

Jaką liczbą jest minus, 3?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Jaką liczbą jest 5, comma, 1?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Jaką liczbą jest 12?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Sprawdź, czy rozumiesz

Wybierz zdanie, które najlepiej opisuje związek pomiędzy liczbami naturalnymi i liczbami całkowitymi:
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź: