Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości o polu powierzchni brył

Powtórz sobie, co wiesz o powierzchni brył i wypróbuj swoją wiedzę w kilku zadaniach. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości

Co to jest pole powierzchni?

W przypadku bryły, pole powierzchni jest miarą powierzchni, która pokrywa bryłę od zewnątrz.

Obliczanie pola powierzchni?

Aby obliczyć pole powierzchni danej bryły, dodajemy do siebie pole powierzchni każdej ze ścian tej bryły.
Chcesz dowiedzieć się więcej o obliczaniu pola powierzchni brył? Obejrzyj ten film.

Przykład: prostopadłościan o podstawie prostokąta (graniastosłup prosty)

Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu, przedstawionego na poniższym rysunku.
Narysujmy siatkę tego prostopadłościanu.
Dwie boczne ściany tego prostopadłościanu mają kształt prostokąta o wymiarach 4 na 1,5.
Pole prostokąta=dlugośćszerokość=41,5=6
Te dwie ściany mają w sumie pole powierzchni równe 26=12.
Podstawa i ściana leżąca na przeciw mają kształt prostokątów o wymiarach 4 na 5.
Pole prostokąta=dlugośćszerokość=45=20
Te dwie ściany mają w sumie pole powierzchni równe 220=40.
Ściany leżące z przodu i z tyłu prostopadłościanu mają kształt prostokątów o wymiarach 1,5 na 5.
Pole prostokąta=dlugośćszerokość=1,55=7,5
Te dwie ściany mają w sumie pole powierzchni równe 27,5=15.
Dodajmy teraz pola powierzchni wszystkich ścian, aby obliczyć w ten sposób całkowite pole powierzchni tego prostopadłościanu:
Pole powierzchni=12+40+15=67
Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 67 jednostek2.

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

zadanie 1
Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, przedstawionego na poniższym rysunku
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek2

Chcesz rozwiązać więcej zadań o polu powierzchni brył? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.