If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Związek pomiędzy przedstawieniem stosunków równoważnych za pomocą dwóch osi liczbowych a za pomocą tabeli wartości.

Zadanie

Na poniższe dwie osie liczbowe naniesiono informacje, z których wynika, że 1 tabliczka czekolady kosztuje 4 dolary.

Która z poniższych tabel prawidłowo przedstawia tempo, w którym koszt zakupu czekolady rośnie wraz z liczbą zakupionych tabliczek?
Wybierz 1 odpowiedź: