Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 9: Układ współrzędnych

Do zdobycia jest 700 punktów za mistrzostwo

O tym dziale

Układ współrzędnych kartezjańskich to dwie osie liczbowe, przecinające się pod kątem prostym i nazywane zazwyczaj oś X i oś Y. Dzięki temu wiemy, gdzie należy zaznaczyć punkt o zadanych współrzędnych. Podobnie jak na osi liczbowej, w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty mogą mieć zarówno dodatnie, jak i ujemne współrzędne, w zależności od tego, czy znajdują się po prawej, po lewej, powyżej czy poniżej początku układu współrzędnych.

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 320 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 700 punktów mistrzowskich.