If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zaznaczanie współrzędnych, przegląd

Przypomnij sobie zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych i sprawdź swoją wiedzę na kilku zadaniach.

Pary uporządkowane

Para uporządkowana składa się z dwóch liczb. Pierwsza liczba oznacza współrzędną x, a druga liczba oznacza współrzędną y: left parenthesis, x, comma, y, right parenthesis.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie? Zajrzyj do tego artykułu.

Zaznaczanie par uporządkowanych w układzie współrzędnych

Zaznaczanie pary uporządkowanej zaczynamy w początku układu współrzędnych. Znajdujemy na osi X punkt, odpowiadający współrzędnej x, a następnie z tego punktu przesuwamy się w kierunku pionowym tak, aby trafić w punkt na osi Y odpowiadający współrzędnej y.
Przykład 1: left parenthesis, 6, comma, minus, 8, right parenthesis
Aby zaznaczyć punkt, odpowiadający parze uporządkowanej left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, comma, start color #1fab54, minus, 8, end color #1fab54, right parenthesis, przesuwamy się z punktu left parenthesis, 0, comma, 0, right parenthesis w początku układu współrzędnych o start color #11accd, start text, space, 6, end text, end color #11accd jednostek w prawo, a stamtąd o start color #1fab54, start text, 8, end text, end color #1fab54 jednostek do dołu.
Przykład 2: left parenthesis, 0, comma, minus, 9, right parenthesis
Aby zaznaczyć punkt, odpowiadający parze uporządkowanej left parenthesis, start color #11accd, 0, end color #11accd, comma, start color #1fab54, minus, 9, end color #1fab54, right parenthesis, przesuwamy się z punktu left parenthesis, 0, comma, 0, right parenthesis w początku układu współrzędnych o start color #11accd, start text, space, 0, end text, end color #11accd jednostek w prawo, a stamtąd o start color #1fab54, start text, 9, end text, end color #1fab54 jednostek do dołu.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zaznaczaniu punktów w układzie współrzędnych? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Przeciągnij kropki, tak by zaznaczyć punkty left parenthesis, 6, comma, minus, 8, right parenthesis, left parenthesis, 2, comma, 7, right parenthesis, oraz left parenthesis, 1, comma, minus, 4, right parenthesis.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.