w 3 klasie

Pierwsze kroki

Sposoby dodawania liczb dwu- i trzycyfrowych
Naucz się sposobów rozwiązywania zadań z dodawania do 1000.
Rozpocznij naukę