w 3 klasie

Chcesz uzyskać spersonalizowaną ścieżkę w w 3 klasie?
Misje polecają Ci to, czego masz się dalej uczyć, oraz pomagają zapamiętać to, czego się już nauczyłeś(aś) poprzez mieszanie umiejętności i zapisywanie Twoich postępów.
Zarejestruj się

Pierwsze kroki

Sposoby dodawania liczb dwu- i trzycyfrowych
Naucz się sposobów rozwiązywania zadań z dodawania do 1000.
Rozpocznij naukę