Naszkicuj dane na wykresie liniowym

Zadanie

Grupa kangurów urządziła sobie konkurs skoków. Zmierzyli swoje najdłuższe skoki z dokładnością dostart fraction, 1, divided by, 2, end fraction, space, m.
KangurPomiar
Skoczek12, space, m
Poczek10, space, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, space, m
Hopek8, space, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, space, m
Susek11, space, m
Stwórz wykres ilustrujący powyższe pomiary.
Aby nanieść kropki dla poszczególnych pomiarów, kliknij w odpowiednich miejscach nad osią liczbową.
Rozwiąż 4 zadań/zadania