Odczytywanie wykresów punktowych (dane zawierają ułamki)

Zadanie

Poniższy wykres punktowy przedstawia długości skoku kilku żab.
Ile jest skoków krótszych od 5, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction decymetrów?
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
skoków
Rozwiąż 7 zadań/zadania