If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prostokąty o zadanym polu

Zadanie

Ile wynosi powierzchnia niebieskiego prostokąta na poniższej siatce?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek kwadratowych
Przesuń rogi figury położonej pod niebieskim prostokątem w ten sposób, żeby otrzymać figurę, która ma takie samo pole powierzchni co niebieski prostokąt. Spróbuj zrobić to tak, żeby długości boków obu figur nie były jednakowe.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?