If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odczytywanie wykresów słupkowych

Interpretowanie wykresów słupkowych i odpowiadanie na pytania na podstawie kontekstu.

Odczytywanie wykresów słupkowych

Na wykresach słupkowych informacja przedstawiona jest za pomocą słupków, zamiast liczb.
Poniższy wykres słupkowy przedstawia liczbę dzieci, które wybrały różne ulubione sposoby na spędzenie gorącego, letniego dnia.
Słupek "Jedzenie lodów" sięga wysokości 120, co oznacza, że 120 dzieci wybrało jedzenie lodów jako ich ulubione zajęcie w czasie gorącego dnia.
Ćwiczenie 1A
Jaki sposób spędzenia gorącego dnia wybrało 60 dzieci?
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenie 1B
Które zajęcia wybrało więcej niż 80 dzieci?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Porównywanie za pomocą wykresów słupkowych

Wykresy słupkowe można także wykorzystywać do porównywania różnych wielkości
Poniższy wykres słupkowy przedstawia liczbę dzieci, które wybrały różne ulubione sposoby na spędzenie deszczowego dnia.
Z wykresu wynika, że oglądanie filmów jest najbardziej ulubionym zajęciem na dni deszczowe, ponieważ słupek "Oglądanie filmu" jest najwyższy. Możemy także porównać popularność innych zajęć na podstawie wysokości odpowiadających im słupków.
Ćwiczenie 2A
Ile dzieci wybrało skakanie przez kałuże jako swoje ulubione zajęcie?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Ćwiczenie 2B
Ile dzieci wybrało szukanie tęczy na niebie jako swoje ulubione zajęcie?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Czasem będziemy odpowiadać na pytania, porównując wysokości różnych słupków.
Ćwiczenie 2C
O ile więcej dzieci wybrało skakanie przez kałuże niż szukanie na niebie tęczy?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Ćwiczenie 2D
Które z ulubionych zajęć wybrano dwa razy częściej niż skakanie przez kałuże?
Wybierz 1 odpowiedź:

W wykresach słupkowych ukryte jest więcej informacji...

Poniższy wykres słupkowy przedstawia liczbę dzieci, które wybrały różne ulubione sposoby na spędzenie zimowego dnia.
Ćwiczenie 3A
Które dwie zabawy zostały wybrane przez tę samą liczbę dzieci?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Ćwiczenie 3B
Ile dzieci najchętniej spędziłoby zimowy dzień pijąc gorącą czekoladę albo czytając książkę?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Sporządź wykres słupkowy

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę dzieci, które wybrały różne ulubione sposoby na spędzenie czasu wolnego.
ZabawaLiczba dzieci
Podwórko80
Sztuka50
Sport60
Komputer30
Ćwiczenie 4A
Utwórz wykres słupkowy, ilustrujący liczbę dzieci, które wybrały każdy ze sposobów spędzania wolnego czasu.

Ćwiczenie 4B
Które z dwóch sposobów spędzenia czasu mają razem tyle samo zwolenników, co zabawa na podwórku?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Ćwiczenie 4C
O ile więcej dzieci wybrało najbardziej popularny niż najmniej popularny sposób spędzania wolnego czasu?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.