Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Tworzenie wykresów słupkowych

Zadanie

Zbyszek hoduje salamandry. W poniższej tabeli zamieszczono informacje na temat liczby dżdżownic zjedzonych w ostatni weekend przez 4 jego salamandry.
Imię salamandryLiczba zjedzonych dżdżownic
Sally24
Franek22
Newton30
Kapitan40
Na którym z poniższych wykresów słupkowych wybrano najrozsądniej zakres w celu graficznego przedstawienia tych informacji?
Wybierz 1 odpowiedź: