If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Styczne do krzywych (x, y) = (r sin(theta), r cos(theta)), gdzie r = r(theta)

Zadanie

Dana jest krzywa zadana w postaci parametrycznej: (x, y) = (r sin(theta), r cos(theta)), gdzie r=2cos(θ).
Dla jakich wartości θ z przedziału 0θ<π prosta styczna do wykresu jest zorientowana poziomo?
Wybierz 1 odpowiedź: