Badanie przebiegu zmienności funkcji

Ucz się sam(a)!

W tej chwili w tej lekcji nie ma jeszcze filmów ani materiałów tekstowych
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Badanie przebiegu zmienności funkcji przy pomocy tych 18 pytań.

O tym dziale

Zachowanie pierwszej i drugiej pochodnej funkcji niesie w sobie informację na temat własności samej funkcji. Na przykład, z zachowania pierwszej pochodnej można wywnioskować w których przedziałach funkcja rośnia, a w których maleje i gdzie ma maksima bądź minima. Zachowanie drugiej pochodnej mówi nam gdzie wykres funkcji jest wklęsły, a gdzie wypukły i gdzie funkcja ma punkty przegięcia.