Główna zawartość

Zastosowania pochodnych

Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Test your understanding of Zastosowania pochodnych with these 15 questions.

O tym dziale

Ogólnie można powiedzieć, że pochodne opisują tempa zmian. Znajomość pochodnych ma kluczowe znaczenie gdy chcemy opisać tempa zmian wielkości występujących w realnych sytuacjach. W tym rozdziale pokażemy także w jaki sposób można wykorzystać pochodne do przybliżania funkcji w otoczeniu pewnego punktu oraz w jaki sposób obliczać granice funkcji korzystając z twierdzenia de l'Hospitala.