Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Relacje pomiędzy tempem zmian różnych wielkości

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Podstawa trójkąta zmniejsza się w tempie 13 milimetrów na minutę, natomiast wysokość trójkąta zwiększa się w tempie 6 milimetrów na minutę.
W pewnej chwili podstawa wynosi 5 milimetrów, a wysokość 1 milimetr.
Jakie jest tempo zmian pola trójkąta w zadanej chwili (w milimetrach kwadratowych na minutę)?
Wybierz 1 odpowiedź: