Główna zawartość

Pochodne: definicja i podstawowe własności

Przetestuj swoje zrozumienie Pochodne: definicja i podstawowe własności przy pomocy tych 25 pytań.

O tym dziale

Pochodna funkcji opisuje tempo zmian funkcji w danym punkcie. Inna popularna interpretacja to nachylenie prostej stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie. W tym rozdziale dowiesz się, jak definiujemy pochodną za pomocą pojęcia granicy. Dowiesz się także jak obliczać pochodne w kilku często napotykanych sytuacjach (na przykład, jak obliczyć pochodną funkcji potęgowej i iloczynu oraz ilorazu funkcji). Dzięki temu, obliczanie pochodnych przestanie być tajemnicą.