Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Różniczkowalność w punkcie: podejście algebraiczne

Zadanie

Czy poniższa funkcja jest ciągła/różniczkowalna w x=1?
g(x)={x2+2x,x14x1,x>1
Wybierz 1 odpowiedź: