Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 100

Postęp
Dodawanie 1 i 10
Odejmowanie 1 i 10
Quiz 1
5 pytań
Wprowadzenie do dodawania liczb 2-cyfrowych
Wprowadzenie do odejmowania liczb 2-cyfrowych
Quiz 2
5 pytań
Sposoby dodawania i odejmowania do 100
Dodawanie w zakresie 100
Odejmowanie w zakresie 100
Quiz 3
5 pytań
Zadania tekstowe z liczbami do 100
Zadania tekstowe z "większe" i "mniejsze" (do 100)
Quiz 4
5 pytań
Liczenie z pomijaniem
Zadania z brakującą liczbą w dodawaniu i odejmowaniu
Test sprawdzający
15 pytań

Utwórz swój własny, indywidualny plan nauki

Wykonaj Quiz 1 aby określić, gdzie masz potencjał dla rozwoju. Zaproponujemy Ci lekcję, które dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom.
Określ, gdzie leżą Twoje obszary wzrostu w tych lekcjach
Określ, gdzie leżą Twoje obszary wzrostu w tych lekcjach
Określ, gdzie leżą Twoje obszary wzrostu w tych lekcjach
Określ, gdzie leżą Twoje obszary wzrostu w tych lekcjach
Przetestuj swoje zrozumienie Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 100 przy pomocy tych 15 pytań.
O tym dziale
Naucz się dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych do 100.