If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dodawanie przedmiotów w zadaniach z tekstem

Rozwiązujemy zadania z tekstem za pomocą dodawania przedmiotów połączonych w równe grupy. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

  • Awatar blobby green style dla użytkownika RM_RM
    2+2+2+2+2 To nie jest prawidłowa odpowiedź biorąc pod uwagę treść zadania. Jest mowa o 2 rzędach po 5 koszulek. Nie 5 rzędach po 2 koszulki.
    (1 głos)
    Awatar Default Khan Academy avatar dla użytkownika
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video