If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Geometria na poziomie liceum

Pierwsze kroki
Wprowadzenie do geometrii euklidesowej

Mniej więcej 2400 lat temu, Euklides z Aleksandrii napisał dzieło pt. "Elementy", które do niedawna służyło za podręcznik do geometrii na całym świecie. Abraham Lincoln po przeczytaniu dzieła powiedział, że pomogło mu ono pogłębić jego wiedzę i docenić dedukcję matematyczną. Obecnie książka jest nadal podstawą tego, czego uczymy się na początku w zakresie geometrii. Ten samouczek przekazuje trochę podstawowych wiadomości a następnie kładzie konceptualne fundamenty pod zagadnienia takie jak: współrzędne, linie proste, okręgi, płaszczyzny, które będą wykorzystane przez nas podczas podróży po świecie Euklidesa.
Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tego kursu. Przygotowujesz się do klasówki? Zrobienie naszego testu pomoże Ci zrozumieć nad czym musisz jeszcze popracować.