Główna zawartość

Geometria na poziomie liceum

Szukasz misji? Kliknij tutaj Kliknij tutaj, aby rozpocząć lub kontynuować pracę nad misją Geometria na poziomie liceum.
Zacznij od podstaw
Naucz się podstaw, zaczynając od Wprowadzenie do geometrii euklidesowej
Zaczynajmy

Pierwsze kroki
Wprowadzenie do geometrii euklidesowej

Mniej więcej 2400 lat temu, Euklides z Aleksandrii napisał dzieło pt. "Elementy", które do niedawna służyło za podręcznik do geometrii na całym świecie. Abraham Lincoln po przeczytaniu dzieła powiedział, że pomogło mu ono pogłębić jego wiedzę i docenić dedukcję matematyczną. Obecnie książka jest nadal podstawą tego, czego uczymy się na początku w zakresie geometrii. Ten samouczek przekazuje trochę podstawowych wiadomości a następnie kładzie konceptualne fundamenty pod zagadnienia takie jak: współrzędne, linie proste, okręgi, płaszczyzny, które będą wykorzystane przez nas podczas podróży po świecie Euklidesa.
Rozpocznij naukę