If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe z układem współrzędnych: wielokąty

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pedro wyprowadza swojego psa na spacer wokół Ray D. Hall Park. Jessica wyprowadza swojego psa na spacer wokół Rex Tangle Park. Pedro twierdzi, że pokonuje ze swoim psem większą odległość niż Jessica pokonuje ze swoim psem. Jessica uważa, że jest odwrotnie.
Żeby rozstrzygnąć spór, znajdują zdjęcia satelitarne obu parków i umieszczają je obok siebie w jednym układzie współrzędnych (pokazanym poniżej).
Obwód Ray D. Hall Park wynosi
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
m.

Zaokrąglij swoją końcową odpowiedź do najbliższego metra. Nie zaokrąglaj niczego podczas wykonywania obliczeń pośrednich.
Obwód Rex Tangle Park wynosi
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
m.

Zaokrąglij swoją końcową odpowiedź do najbliższego metra. Nie zaokrąglaj niczego podczas wykonywania obliczeń pośrednich.
Kto powinien wygrać spór?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wartości współrzędnych podane są w metrach.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?