Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wyzwanie: Długość łuku 1

Rozwiąż cztery trudne zadania, które wymagają znalezienia długości łuku bez bezpośredniego podania miary kąta.

Zadanie 1

Na poniższym rysunku DB oraz AC to średnice okręgu P. Długość PB wynosi 8 jednostek.
Ile wynosi długość łuku DC?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2

Na poniższym rysunku długość promienia okręgu P wynosi 6 jednostek.
Ile wynosi długość łuku ABC
Wpisz odpowiedź posługując się π lub użyj 3,14 zamiast π i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego.​

Zadanie 3

Na poniższym rysunku BC to średnica okręgu P. Długość BP wynosi 3 jednostki.
Ile wynosi długość łuku ACD?
Wpisz odpowiedź posługując się π lub zapisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego zaokrąglonego z dokładnością do liczby całkowitej.​

Zadanie 4

Na poniższym rysunku APBBPC. Długość PB wynosi 4 jednostki.
Ile wynosi długość łuku BC na okręgu P?
Wpisz odpowiedź posługując się π lub użyj 3,14 zamiast π i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego.​

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.