Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wyzwanie: Długość łuku (radiany) 2

Rozwiąż dwa trudne zadanie, w których musisz znaleźć miarę kąta przy użyciu długości łuku.

Zadanie 1

Na poniższym rysunku AC jest średnicą okręgu P. Długość promienia okręgu P wynosi 30 jednostek. Długość łuku BC wynosi 13π.
Ile wynosi miara łuku AB w radianach?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2

Na poniższym rysunku AD jest średnicą okręgu P. Długość promienia okręgu P wynosi 27 jednostek. Długość łuku BC wynosi 8110π.
Ile wynosi miara łuku CD w radianach?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.