If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie równania okręgu

Przypomnij sobie równanie okręgu w postaci kanonicznej i ogólnej i rozwiąż kilka zadań na ten temat.

Jak wygląda równanie okręgu w postaci kanonicznej?

(xh)2+(yk)2=r2
Jest to standardowa forma równania okręgu o środku w punkcie o współrzędnych (h,k) i promieniu r.
Równanie okręgu można też zapisać w postaci ogólnej, którą otrzymujemy z postaci kanonicznej przez rozwinięcie wyrażeń kwadratowych i uproszczenie wyrazów podobnych.
Na przykład, postać kanoniczna równania okręgu o środku w punkcie (1,2) i promieniu 3 ma formę (x1)2+(y2)2=32. A tak wygląda postać ogólna:
(x1)2+(y2)2=32(x22x+1)+(y24y+4)=9x2+y22x4y4=0
Chcesz dowiedzieć się więcej o równaniach okręgu? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: równanie okręgu w postaci kanonicznej

Zadanie 1.1
(x+4)2+(y6)2=48
W jakim punkcie znajduje się środek tego okręgu?
(
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)
Jaki jest jego promień?
Jeśli trzeba, zaokrąglij odpowiedź do dwóch miejsc po przecinku.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia oraz do tego ćwiczenia.

Ćwiczenie 2: zapisywanie równań okręgów

Zadanie 2.1
Okrąg ma promień równy 13 jednostek i środek w punkcie (9,3;4,1).
Zapisz równanie tego okręgu.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Ćwiczenie 3: równanie okręgu w postaci ogólnej

Aby odczytać informację ukrytą w równaniu okręgu zapisanym w postaci ogólnej, powinniśmy zapisać je w postaci kanonicznej. Najprościej zrobić to za pomocą metody, znanej jako "uzupełnianie do pełnego kwadratu."
Rozważmy, na przykład, przekształcenie równania okręgu x2+y2+18x+14y+105=0 z postaci ogólnej do postaci kanonicznej:
x2+y2+18x+14y+105=0x2+y2+18x+14y=105(x2+18x)+(y2+14y)=105(x2+18x+81)+(y2+14y+49)=105+81+49(x+9)2+(y+7)2=25(x(9))2+(y(7))2=52
Teraz widzimy, że środek okręgu znajduje się w punkcie (9,7), a jego promień wynosi 5.
Zadanie 3.1
x2+y210x16y+53=0
W jakim punkcie znajduje się środek tego okręgu?
(
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)
Ile jest równy promień tego okręgu?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia oraz do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.