If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyzwanie: Kąty wpisane

Rozwiąż dwa trudne zadania o zastosowaniu twierdzenia o kącie wpisanym do znalezienia miary łuku lub długości łuku.

Zadanie 1

Na poniższym rysunku kąt ABC jest wpisany w okrąg P. Długość PC wynosi 12 jednostek. Długość łuku AC wynosi 6815π.
Ile wynosi miara ABC w stopniach?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 2

Na poniższym rysunku kąt ABC jest wpisany w okrąg P. Długość PC wynosi 4 jednostki.
Ile wynosi długość łuku AC?
Wpisz dokładną odpowiedź posługując się π lub użyj 3,14 jako π i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego zaokrąglonego do najbliższej części setnej.​
jednostek

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.