If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyzwanie: figury wpisane w okrąg

Rozwiąż trzy trudne zadania, w których musisz zastosować własności figur wpisanych w okrąg żeby znaleźć długość łuku lub brakujący kąt.

Zadanie 1

Na poniższym rysunku długość odcinka PB wynosi 15 jednostek.
Jaka jest dokładna długość łuku AB na okręgu P?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2

Na poniższym rysunku czworobok ABCD jest wpisany w okrąg P. promień okręgu P wynosi 5 jednostek.
Ile wynosi długość łuku BCD?
Wpisz dokładną odpowiedź posługując się π albo użyj 3,14 zamiast π i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego.​

Zadanie 3

Na poniższym rysunku kąty CBD oraz BCA są wpisane w okrąg P. Promień okręgu P wynosi 5 jednostek. Długość łuku BA wynosi π, a długość łuku CD wynosi 3π.
Jaka jest dokładna miara kąta AED w radianach?
Wpisz dokładną odpowiedź posługując się π albo użyj 3,14 zamiast π i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego.​
radianów

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.