Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Pole koła

Pole koła to pi razy promień do kwadratu (A = π r²). Naucz się jak używać tego wzoru do znalezienia pola koła o podanej średnicy. Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Maszyna cukiernicza wytwarza wafelki czekoladowe o kształcie koła. Średnica każdego wafelka wynosi 16 mm. Jakie jest pole powierzchni wafelka? Oto nasz czekoladowy wafelek. średnica = 16 mm Tu jest środek. Średnica wynosi 16 mm i mamy obliczyć pole. To jest średnica. Wzór na pole koła to jeden z najbardziej znanych wzorów w geometrii. pole koła = Πr² (pi-er-kwadrat) gdzie Π = 3,14159... To stosunek obwodu koła do średnicy. zaś „r” to promień koła. Znamy średnicę koła. Promień to połowa średnicy. Średnica to dwa promienie. Zatem promień naszego wafelka jest równy 8 mm. Ta literka we wzorze jest równa 8 mm. pole wafelka = Π * (8 mm)² Pozostawiam jednostki, żeby wyszły w wyniku. pole wafelka = Π * 64 mm² Albo, jak to się zwykle pisze: 64Π mm² Przypomnijmy: Π nie jest niewiadomą. To symbol konkretnej liczby, słynnej matematycznej stałej. Π = 3,14159... Możemy więc podstawić 3,14159 w miejsce Π. Najczęściej upraszcza się liczbę Π do 3,14 ale ja skorzystam z kalkulatora, aby uzyskać dokładny wynik. (64 razy…) Jeśli nie zależy nam na dokładności, wystarczy 3,14. Wychodzi 200,96 mm². Ale jeśli chcecie znać dokładny wynik, pomnóżcie 64 przez Π. Ten kalkulator z pewnością ma w pamięci bardzo dokładną wartość Π. Czyli bardzo wiele cyfr po przecinku. 64 * Π = 201,06... Resztę cyfr pomijam, bo wynik i tak jest znacznie dokładniejszy niż poprzedni. 201,06 Wpiszmy: 201,06 mm²