If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania z czworobokami na układzie współrzędnych

Zadanie

Prostokąt ABCD naniesiono na układ współrzędnych. Wierzchołki tego prostokąta mają następujące współrzędne: A(2;1),B(5;1),C(5;6) i D(2;6).
Biorąc pod uwagę te współrzędne, jaka jest długość boku AB tego prostokąta?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
jednostek(ki)