Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zadania tekstowe o objętości walca, kuli, oraz stożka

Zadanie

Pewnego gorącego dnia Jacek kupił lody, gdy właśnie zadzwoniła jego dziewczyna. Do czasu, gdy skończył rozmawiać, wafel wypełnił się 27π cm3 lepkiej cieczy. Wafel ma kształt stożka, którego podstawa ma promień 3 cm.
Ile wynosi wysokość stożka?
Wprowadź dokładną wartość, używając symbolu π, lub użyj przybliżonej wartości 3,14 dla π.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
cm