If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przeciwprostokątna, kąt naprzeciwległy i przyległy

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna jest najdłuższym bokiem, bok "przeciwległy" jest naprzeciw podanego kąta, a bok "przyległy"jest obok podanego kąta.
Boki trójkątów prostokątnych mają szczególne nazwy.
Przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym jest bokiem leżącym naprzeciw kąta prostego. Jest to najdłuższy z boków trójkąta prostokątnego.
Pozostałe dwa boki to przyprostokątna przyległa i przyprostokątna naprzeciwległa. Nazwy te odnoszą się do ustalonego kąta ostrego w trójkącie.
Przyprostokątna naprzeciwległa jest bokiem leżącym naprzeciw danego kąta ostrego.
Przyprostokątna przyległa jest bokiem, który leży przy danym kącie ostrym.
A teraz spójrzmy na wszystko razem z perspektywy A:
I kąta B:

Ćwiczenie

zadanie 1
Odnośnie kąta G, który bok jest przyprostokątną przyległą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Dlaczego te nazwy mają znaczenie?

Niedługo poznamy funkcje trygonometrzyczne—sinus, cosinus i tangens—które zdefiniowane są za pomocą przeciwprostokątnej, przyprostokątnej naprzeciwległej i przyprostokątnej przyległej.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.