If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd stosunków trygonometrycznych

Przypomnienie wiadomości o sześciu funkcjach trygonometrycznych: sinus, cosinus, tangens, cotangens, secants, cosecans.

Funkcje trygonometryczne jako stosunki długości boków w trójkącie prostokątnym

sine, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #11accd, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, n, a, p, r, z, e, c, i, w, l, e, g, ł, a, end text, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, start text, p, r, z, e, c, i, w, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, end text, end color #e07d10, end fraction
cosine, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #aa87ff, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, p, r, z, y, l, e, g, ł, a, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #e07d10, start text, p, r, z, e, c, i, w, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, end text, end color #e07d10, end fraction
tangent, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #11accd, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, n, a, p, r, z, e, c, i, w, l, e, g, ł, a, end text, end color #11accd, divided by, start color #aa87ff, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, p, r, z, y, l, e, g, ł, a, end text, end color #aa87ff, end fraction
cotangent, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #aa87ff, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, p, r, z, y, l, e, g, ł, a, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #11accd, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, n, a, p, r, z, e, c, i, w, l, e, g, ł, a, end text, end color #11accd, end fraction
\sec, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #e07d10, start text, p, r, z, e, c, i, w, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, end text, end color #e07d10, divided by, start color #aa87ff, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, p, r, z, y, l, e, g, ł, a, end text, end color #aa87ff, end fraction
\csc, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #e07d10, start text, p, r, z, e, c, i, w, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, end text, end color #e07d10, divided by, start color #11accd, start text, p, r, z, y, p, r, o, s, t, o, k, ą, t, n, a, space, n, a, p, r, z, e, c, i, w, l, e, g, ł, a, end text, end color #11accd, end fraction
Chcesz dowiedzieć się więcej o sinusie, cosinusie i tangensie? Obejrzyj this video.
Chcesz dowiedzieć się więcej o cotangensie, secansie i cosecansie? Zajrzyj do tego artykułu.

Ćwiczenie 1: sinus, cosinus i tangens

Zadanie 1.1
  • Prąd elektryczny
sine, left parenthesis, angle, B, right parenthesis, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • właściwyułamek, jak 1, slash, 2 lub 6, slash, 10
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy ułamek, taki jak 10, slash, 7 lub 14, slash, 8
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
Podaj dokładny wynik.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Ćwiczenie 2: cotangens, secans i cosecans

Zadanie 2.1
  • Prąd elektryczny
cotangent, left parenthesis, angle, B, right parenthesis, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • właściwyułamek, jak 1, slash, 2 lub 6, slash, 10
  • niewłaściwy ułamek, taki jak 10, slash, 7 lub 14, slash, 8
Podaj dokładny wynik.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.