If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powtórzenie wiadomości o odbiciach

Przypomnij sobie wiadomości o symetrii osiowej i wykorzystaj tę wiedzę do rozwiązania kilku praktycznych zadań. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Co to jest odbicie?

Odbicie jest rodzajem transformacji, która odbija każdy punkt danej figury względem prostej.
Odbicie przekształca triangle, A, B, C w niebieski trójkąt, gdzie złota linia jest prostą, względem której odbijamy (oś symetrii).
W wyniku odbicia powstaje nowa figura, która nazywana jest obrazem. Dana figura i jej obraz są figurami przystającymi.
Chcesz dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach przekształceń? Obejrzyj ten film.

Wykonywanie odbić

Linia względem której odbijamy (oś symetriii) jest dana przez y, equals, m, x, plus, b.
Każdy punkt, należący do początkowej figury, znajduje się w tej samej odległości od osi symetrii (mierzonej prostopadle do prostej), co odpowiadający mu punkt obrazu.
Przykład:
Odbij start overline, P, Q, end overline względem prostej y, equals, x.
Na początku, musimy znaleźć oś symetrii y, equals, x. Nachylenie osi wynosi 1 i punkt przecięcia z osią O, Y jest w 0.
Chcąc odbić każdy punkt należący do odcinka start overline, P, Q, end overline względem prostej y, equals, x, musimy przenieść go prostopadle względem prostej i narysować go po drugiej stronie linii, w tej samej odległości od prostej, w jakiej się początkowo znajdował.
Zauważ, że w przypadku odbicia względem prostej y, equals, x, każdy punkt o współrzędnych left parenthesis, a, comma, b, right parenthesis przechodzi w obraz o współrzędnych left parenthesis, b, comma, a, right parenthesis.
Odbijając względem prostej y, equals, x, przekształcamy start overline, P, Q, end overline w niebieski odcinek poniżej.
Chcesz się dowiedzieć więcej o wykonywaniu odbić? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Użyj narzędzia "Odbij", żeby znaleźć obraz start overline, M, N, end overline po odbiciu względem prostej y, equals, minus, x, plus, 1.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.