If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powtórzenie wiadomości na temat przesunięć

Przypomnij sobie, co wiesz o przesunięciach i zastosuj tę wiedzę do rozwiązania kilku praktycznych zadań. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Co to jest przesunięcie?

Przesunięcie (inaczej translacja) to rodzaj przekształcenia, które przenosi każdy punkt danej figury w tym samym kierunku i na tę samą odległość.
Na poniższym rysunku widzimy niebieski trójkąt, który powstał w wyniku przesunięcia trójkąta XYZ.
W wyniku przesunięcia powstaje nowa figura, która nazywana jest obrazem. Dana figura i jej obraz są figurami przystającymi.
Chcesz dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach przekształceń? Obejrzyj ten film.

Wykonywanie przesunięcia

Figura może być przesuwana poziomo wzdłuż osi X i pionowo wzdłuż osi Y.
Przykład:
Przesuń LMN o 4 jednostki w kierunku x i o 2 jednostki w kierunku y.
Translacja o 4 jednostki w kierunku x równa jest przesunięciu w lewo o 4 jednostki, a translacja o 2 jednostki w kierunku y równa jest przesunięciu w dół o 2 jednostki.
Przesunięcie przekształca LMN w trójkąt narysowany poniżej.
Chcesz się dowiedzieć więcej o wykonywaniu przesunięć? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
Użyj opcji "Przesuń", aby znaleźć obraz odcinków PQ i RS, z których każdy punkt należący do odcinka przesuwamy o +9 jednostek w kierunku x i 6 jednostek w kierunku y.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.