If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Znajdowanie czworokątów na podstawie ich symetrii (przykład 2)

Mamy dane dwa wierzchołki czworokąta, (-4,-2) i (0,5). Wiemy także, że czworobok ten jest symetryczny względem prostych y=x/2 i y=-2x+5. Narysuj i nazwij ten czworokąt. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video