Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Znajdowanie czworokątów na podstawie ich symetrii (przykład 2)

Mamy dane dwa wierzchołki czworokąta, (-4,-2) i (0,5). Wiemy także, że czworobok ten jest symetryczny względem prostych y=x/2 i y=-2x+5. Narysuj i nazwij ten czworokąt. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video