If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wzór na odległość między punktami

Omówienie wyprowadzenia ogólnego wzoru na odległość pomiędzy dwoma punktami. . Tłumaczenie zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.
Odległość między punktami (x1,y1) i (x2,y2) można obliczyć ze wzoru:
(x2x1)2+(y2y1)2
Naszym celem jest wyprowadzić ten wzór!

Wyprowadzenie wzoru na odległość

Narysujmy najpierw punkty (x1,y1) i (x2,y2).
Odległość między dwoma punktami to długość odcinka, który je łączy:
Chcemy obliczyć tę odległość. Jeśli narysujemy trójkąt prostokątny, będziemy mogli skorzystać z twierdzenia Pitagorasa!
Długość podstawy trójkąta wynosi x2x1:
Podobnie, wysokość trójkąta wynosi y2y1:
Możemy teraz wykorzystać twierdzenie Pitagorasa aby napisać równanie:
?2=(x2x1)2+(y2y1)2
Możemy rozwiązać to równanie ze względu na ? biorąc pierwiastek kwadratowy z obu stron:
?=(x2x1)2+(y2y1)2
I już! Wyprowadziliśmy wzór na odległość!
Ciekawe, że część osób nie zapamiętuje tego wzoru na pamięć. Zamiast tego, rysują sobie trójkąt prostokątny i korzystając z twierdzenia Pitagorasa tak, jak my to zrobiliśmy, obliczają w każdym przypadku odległość pomiędzy dwoma punktami.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.