If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Klasyfikowanie figur geometrycznych na podstawie znajomości współrzędnych ich wierzchołków

Zadanie

Wierzchołkami równoległoboku ABCD są punkty o współrzędnych odpowiednio:
  • A(0,8)
  • B(8,4)
  • C(2,8)
  • D(6,4)
Rozstrzygnij czy równoległobok ABCD jest prostokątem?
Wybierz 1 odpowiedź: